Pro radost

Žena ... ... odhalená i neodhalená, stále krásná ...